Data aktualizacji: 2021-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Popołudniowa Języka i Kultury Polskiej przy Związku Polaków Ojczyzna m. Krzywy Róg
- w języku lokalnym *Вечерняя школа Польского языка и культуры при Союзе Поляков "Ойчизна"
Miejscowość *Krzywy Róg
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ulica Wadyma Gurowa 38

 

 

Kod pocztowy*

50-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Charkowski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380987188093Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): galinapomazan75@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Pomazan

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmyla Matrosowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Polaków Ojczyzna miasta Krzywy Róg

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
Szkoła była założona w celu ocalenia od zapomnienia języka ojczystego wśród Polaków mieszkających w Krzywym Rogu oraz popularyzacji tradycji i kultury polskiej wśród mieszkańców miasta. Oprócz Szkoły była założona Biblioteka Literatury Polskiej, w której zebrane są  dzieła literatury klasycznej i współczesnych autorów w językach polskim, ukraińskim oraz rosyjskim
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Krzywy Róg  - wielkie przemysłowe miasto o powierzchni 430 kilometrów kwadratowych. Polacy Krzywego Rogu to głównie osoby w wieku starszym, urodzone w pierwszej połowie XX wieku. Są oni dla nas źródłem wiedzy o tradycjach i kulturze naszych przodków. Młode pokolenie - to Polacy z rodzin mieszanych, mieszkających na terenie miasta. Związek Polaków Ojczyzna założony był w 2008 roku w celu popularyzacji polskiej kultury, języka i tradycji. W ramach Związku działają: Klub Seniorów, Klub Pilotów,  Filozoficzny Klub oraz Młodzieżowy Klub Biały Orzeł. W celu pomocy osobom, które się znajdują  w trudnej sytuacji życiowej służy Centrum Pomoc

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2068
              - 2020/2157
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 1 września do 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---