Data aktualizacji: 2021-04-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła w Sądowej Wiszni
- w języku lokalnym *Судововишнянська Суботня Школа по вивченню Польської Мови та Культури
Miejscowość *Sądowa Wisznia
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Gonczara 1

 

 

Kod pocztowy*

81-340

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380671783675Faks (z numerem kierunkowym kraju) nie ma

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): irena.bechta@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Bechta

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Bechta Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Sądowiszeńska Sobotnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *

Polska Sobotnia szkoła w Sądowej Wiszni rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku.
Szkoła została zarejestrowana z inicjatywy Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Sądowej Wiszni w związku z narastającą potrzebą nauki języka polskiego i krzewienia kultury polskiej w naszym miasteczku.
Zajęcia w szkole odbywają się w każdą sobotę w pomieszczeniu szkoły średniej nr 1 w Sądowej Wiszni. Obecnie szkółka nalicza 104 uczniów i pracuje w niej 4 nauczycieli.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1997
              - 2019/20107
              - 2020/21104
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się we wrześniu a kończą się w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły zatrudnia nauczyciela, który ma wymagane kwalifikacje do nauczania pewnego przedmiotu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--