Data aktualizacji: 2021-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Parafii Narodzenia NMP w Dolinie
- w języku lokalnym *SOBOTNIO-NIEDZIELNA SZKOLA PRZY PARAFII NARODZENIA NMP W DOLINIE NA UKRAINIE
Miejscowość *Dolina
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*A. Mickiewicza 7

 

 

Kod pocztowy*

77503

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380665951134Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380347726267

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ks.panasowiec@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Krzysztof Panasowiec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Brusko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 Parafia  Narodzenia NMP w Dolinie

dyrektor szkoly ks. Krzysztof Panasowiec
Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *

Program   nauczania  i  wychowania  dzieci w  szkole  od początku  był  oparty  na  wszechstronnym rozwijaniu  posiadanych  talentow.  Do naszej szkoły  mogą zapisać się dzieci  różnej   narodowości i różnej konfesji religijnej.  Mogą to być zarówno dzieci z bogatych rodzin jak również i dzieci biedne. Organizowane są dla nich zajęcia z nauczana języka polskiego, literatury polskiej, narodoznawstwa, tradycji  i  kultury polskiej. Dzieci uczą się tego wszystkiego zarówno na normalnych  zajęciach lekcyjnych  jak i porzez  przygotowanie  się do konkursów, akademii, festiwali, ponadto na zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych i sportowych. W nagrodę za całoroczne systematyczne uczęszczanie na zajęcia i aktywne uczestnictwo w zyciu szkoły i parafii dzieci  i młodzież podczas wakacji wyjeżdża do Polski na kolonie, obozy, festiwale i wycieczki. 

 

Na zajęcia taneczne do naszej szkoły uczęszcza  50 dzieci. Wizytówką naszej szkoły na Ukrainie  jak i na arenie  międzynarodowej są zespoły ludowe „Perła” i  „Perełka”, zespoł śpiewający  ,,Natchnienie”, klub sportowy „św.Krzysztof” posiadający sekcję szachową, lekkoatletyczną, biegów  na orientację  i kajakową. W  ciągu roku w szkole organizowanych jest ponad 10 różnych akademii,

występów, festiwali i innych imprez  aktywujących  dzieci i młodzież i zachęcających  ich  rozwijania w sobie ukrytych zdolności i talentów.

 

Największymi sukcesami naszej szkoły są zwycięstwa  naszych  reprezentacji  na Międzynarodowych Parafiadach Dzieci i Młodzieży w Warszawie (14  razy  I miejsce ). Ponadto nasza szkoła zyskuje bardzo wielki autorytet dzięki  wyjazdom do Polski naszych zespołów tanecznych i śpiewajacych, z okazji  świąt patriotycznych – 3 maj, 11 listopad, podczas  których   przy wypełnionych salach w Domach Kultury i szkołach, nasze dzieci  występując  i przedstawiając  wspaniłe przygotowane programy, niejednokrotnie doprowadzają publiczność do wielkich wzruszeń.

 

Nasza szkoła ma do dyspozycji dla prowadzenia zajęć 3 sale wykładowe , bibliotekę liczącą ponad 10 000 książek, świetlicę, salę taneczną , salę widowiskową dla akademii. Przy klasach jest bardzo dużo pomieszczeń dodatkowych - szatnia, garderoba, sanitariaty, magazyny ze sprzetem sportowym, dydaktycznymi materiałami, plastycznymi i kostiumami tanecznymi itp.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21112
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - Rozpoczęcie Roku Szkolnego

31 maj - Zakończenie Roku Szkolnego

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia i świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Parafia  zatrudnia nauczycieli. Większość zajęć jest prowadzona na zasadzie pracy woluntariackiej. Niekórzy nauczyciele otrzymują od czasu do czasu nagrody.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---