Data aktualizacji: 2021-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolechowie
- w języku lokalnym *Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolechowie
Miejscowość *Bolechów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szkolna 1

 

 

Kod pocztowy*

77202

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380665951134Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380347726267

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ks.panasowiec@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Krzysztof Panasowiec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Hercyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia Wniebowzięcia NMP w Bolechowie

dyrektor szkoly ks. Krzysztof Panasowiec
Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolechowie jest drugą po szkole w Dolinie placówką założoną z inicjatywy księdza Krzysztofa Panasowca. Podstawowym jej celem jest nauka języka polskiego oraz wpojenie podopiecznym wartości chrześcijańskich. W szkole uczy pięciu pedagogów. Po studiach są: Halina Hercyk, Wiktoria Kosowska i Zoriana Kroszna – polonistycznych, Edyta Błażkiw – muzycznych. Kursy zawodowe ukończyła Tatiana Burmistrowa. Zajęcia prowadzone są w soboty w godz. 9.00-18.00 i niedziele – 11.00- 17.00, w dwóch pracowniach polonistycznych wynajmowanych w miejscowej szkole. Na ich wyposażenie składa się umeblowanie oraz sprzęt elektroniczny: magnetofon, laptop i rzutnik multimedialny.

Aktywność uczniów znajduje ujście w działających w szkole dwóch dziecięcych zespołach śpiewaczych: Tęcza i Wiara, kółku teatralnym i sportowym. Dzięki tym zajęciom łatwiej zorganizować imprezy okolicznościowe, których w szkole nie brakuje. W ciągu roku odbywają się: jasełka, akademia i koncert walentynkowy, akademia z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego, dnia Świętego Mikołaja, zabawa choinkowa i wiele innych spotkań. Uczniowie biorą udział w szkolnych zawodach sportowych w lekkiej atletyce, w Konkursie Recytatorskim i Konkursie Wiedzy o Polsce. Najlepsi w nagrodę za dobre postępy w nauce w czasie wakacji wyjeżdżają na kolonie językowe do Polski.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21105
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - Rozpoczęcie Roku Szkolnego

31 maj - Zakończenie Roku Szkolnego

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia i świadectwa.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---