Data aktualizacji: 2021-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska szkoła sobotnia przy Domu Polskim w Kijowie
- w języku lokalnym *Польська суботня школа при Польському Домі в Києві
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Saksahańskiego 99, d. 4

 

 

Kod pocztowy*

01032

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 44 289 99 67Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dom_polski1@op.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: maria.siwko1

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Siwko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Szymańska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie "Dom Polski" w Kijowie

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

W szkole realizowanych jest mnóstwo ciekawych pomysłów i propozycji, żeby umilić i uatrakcyjnić uczniom/studentom pobyt.
Szkoła cieszy się dużym zaufaniem rodziców, którzy chętnie zapisują do niej swoje dzieci i sami kształcą polski na zajęciach.
Tworzymy wspólnotę, w której wszyscy czują się dobrze. Dzięki polskiej szkole oni mają motywację do używania języka polskiego:

° poznają dziedzictwo kulturowe kraju ojczystego i kanon literatury;
° zyskują nowe przyjaźnie i mają mnóstwo sposobności do komunikacji w języku polskim;
° zdobywają wiedzę z zakresu historii i geografii Polski;
° mają możliwość świętowania polskich uroczystości i świąt;
° uczą się zabaw, piosenek, wierszy polskich;
° szkoła uczy historii, kultury i tradycji;
° szkoła przybliża do Polski.
Staramy się, by szkoła była miejscem pełnym radości, spotkań z ciekawymi ludźmi, wspaniałych i wzruszających uroczystości, a wszystko to w miłej atmosferze.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Federacja zrzesza Polaków w 134 organizacjach członkowskich na terenie całego Państwa Ukraińskiego w ogólnej liczbie ponad 18,5 tys. członków.

Zjazdy, konferencje naukowe, spotkania młodzieżowe, seminaria, kursy, festyny regionalne, warsztaty szkoleniowe i artystyczne, festiwale i konkursy sprzyjają zwiększeniu aktywności społecznej Polaków mieszkających na Ukrainie. Dzięki czteroletnim staraniom FOPnU powstało Zjednoczenie Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie, organizacje młodzieżowe, kombatanckie, organizacje opieki nad miejscami pamięci narodowej itp.
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2160
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą się w maju

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenie na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły/kursu

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---