Data aktualizacji: 2021-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka sobotnio -niedzielna przy Parafii Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny we Lwowie
- w języku lokalnym *Суботньо-недільна школа польської мови при Парафії Митрополичої Базиліки Успіння ПДМ у м. Львові латинського обряду
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*pl. Katedralny 1

 

 

Kod pocztowy*

79008

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 096 271 0762Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jan.nikiel@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Jan Nikiel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Jan Nikiel Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
PARAFIA BAZYLIKI METROPOLITALNEJ P.W. Wniebowzięcia NMP we Lwowie 

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
 Poprzez systematyczne nauczanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, pragniemy utrwalić w uczniach poczucie patriotyzmu, szczególnie troszcząc się o zachowanie znajomości j. polskiego, a także wielkiego dziedzictwa naszego narodu. Dlatego oprócz nauki j. polskiego  prowadzimy zajęcia z geografii  i historii, religii i muzyki.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1970
              - 2019/2070
              - 2020/2140
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu/październiku, kończą się w czerwcu

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Potwierdzenie o ukończeniu szkółki ( na życzenie)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Umowa zlecenia z parafią

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---