Data aktualizacji: 2021-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka języka polskiego im. Stanisława Szulmińskiego w Kijowie
- w języku lokalnym *Школа польської мови ім. Станіслава Шульмінського
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Lokhvytska 46

 

 

Kod pocztowy*

02-147

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380678191027Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sac.anatoly@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anatol Siciński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rzymskokatolicka Parafia Chrystusa Króla Wszechświata

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Szkoła stworzona cztery lata temu dla parafian i sympatyków parafii Chrystusa Króla w Kijowie. Celem stworzenia szkoły jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego oraz kultury i historii Polski. Słuchaczami szkoły są dzieci, młodzież i dorośli, którzy identyfikują się jako miejscowi Polacy.

Zajęcia szkoły odbywają się w pomieszczeniach parafialnych. Zajęcia są prowadzone przez siostry zakonne posiadające umiejętntości dydaktyczne oraz wykazujące się bardzo dobrą znajomością języka polskiego i posiadającymi doświadczenie w kierunku nauczania języka polskiego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Uczestnicy zajęć w naszej szkółce językowej są osobami pochodzenia polskiego, które są potomkami Polaków zamieszkujących tereny Żytomierszczyzny i Podola, którzy na stałe zamieszkali w Kijowie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1915
              - 2019/2021
              - 2020/2127
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek - wrzesień

Koniec - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia każdego roku kursu z oceną

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciela są zatrudnieni na zasadach wolontariatu przez parafię.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---