Data aktualizacji: 2021-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnia w Borodziance
- w języku lokalnym *Суботня школа в Бородянці
Miejscowość *Borodzianka
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Parkowa, 1A

 

 

Kod pocztowy*

07-800

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380679302601Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): 0679302601@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Arsen Milewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Arsen Milewski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Polaków oddział w Borodziance

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Borodziance przy Związku Polaków w Borodziance powstała z inicjatywy obecnego prezesa Pana Arseniusza Milewskiego w 2013 roku. Szkoła prowadzi zajęcia z języka polskiego z elementami literatury, historii, geografii i kultury polskiej dla dzieci z lokalniej społeczności. Uczniowe są różnego wieku i każdy z nich ma obowiązek odbyć 2 godziny zajęć w tygodniu. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduje się w Borodziance obwodu kijowskiego, przy organizacji polonistycznej "Zwiazek Polaków w Borodziance". Jest to dość spore i jedyne lokalne stowarzyszenie polonistyczne takiego typu. Więksość uczniów to dzieci rodziców należących do organizacji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1935
              - 2019/2045
              - 2020/2149
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września i kończą się 31maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat znajomości języka polskiego A1, A2, B1.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor, umowa zlecenie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--