Data aktualizacji: 2021-04-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kompleks edukacyjny im. Tomasza Oskara Sosnowskiego
- w języku lokalnym *НВК "Новомалинська ЗОШ І - ІІ ст. - ДНЗ (ясла-садок)" ім. Т.О.Сосновського Острозької міської ради Рівненської області
Miejscowość *wieś Nowomalin, obwodu Rówieńskiego
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Pamposzczuka nr.45

 

 

Kod pocztowy*

35843

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Lucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380985009540Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): https://novomal.e-schools.info/director/407793

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

viber +380974745115

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Nadija Maziarczuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tatiana Witoszko Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Komitet wykonawczy rady miejskiej Ostroga obwodu Rówieńskiego

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Szkoła, w której od 2019 roku wprowadzono drugi język obcy  - polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W Nowomalinie nad stawemmalowniczo leży ruina zamku Malińskich-Sosnowskich. Jego początek wiąże się jeszcze z książętami litewskimi i końcem XIV wieku, a na rezydencję przebudowali go już Sosnowscy na przełomie XVIII-XIX wieków.

Najwybitniejszym przedstawicielem tego rodu był Tomasz Oskar Sosnowski – wybitny rzeźbiarz, działający w połowie XIX wieku. Jego dzieła zdobią rzymskie świątynie i nawet Watykan. Kilka rzeźb, wykonanych z marmuru kararskiego, znajdują się w muzeum na zamku w Ostrogu i w Równem. Staraniami Pana Prezesa Stowarzyszenie im. T.O. Sosnowskiego – Jarosława Kowalczuka, na starym gmachu szkoły, wybudowanej przez rzeźbiarza, została zmontowana tablica pamiątkowa dwujęzyczna ku czci wybitnego rodaka, oraz założony ogród przyjaźni polsko-ukraińskiej.