Data aktualizacji: 2022-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola Polska im. Sw Jana Pawla II w Regina
- w języku lokalnym *Polish School in the name of John Paul II in Regina
Miejscowość *Regina
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*2275 Atkinson St

 

 

Kod pocztowy*

S4N 3X2

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Consulate General of Poland in Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 306-351-5622Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pccc@sasktel.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Skype - dan.smela

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Daniel Smela

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Daniel Smela Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Polska jest prowadzona przez Klub Kultury Polsko Kanadyjskiej Regina

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *


Celem szkoły jest nauczenie dzieci języka polskiego


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polonijna w Reginie w Kanadzie nie jest zbyt duża, ale mamy własny Kościół Polski, Polską Szkołę, Polski Zespół Tańca i Klub Polski

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/198
              - 2019/2012
              - 2020/2112
              - 2021/2214
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września do czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydaje się żadnych formalnych zaświadczeń.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel jest zatrudniony w kościele św. Antoniego i otrzymuje wynagrodzenie za godzinę zajęć.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---