Data aktualizacji: 2021-04-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Reydarfjordur
- w języku lokalnym *Pólski skólinn Reyðarfjörður
Miejscowość *Reydarfjordur
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Heiðarvegur 14a

 

 

Kod pocztowy*

730 Reyðarfjörður

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Islandia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +354 866 8141Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskireydarfjordur@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Styczeń

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Paulina Bąk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła powstała z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku. 

Rok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci polskich oraz polsko-islandzkich. Zadaniem jest rozwijanie języka polskiego w mowie oraz piśmie. Zajęcia uzupełniane są o zagadnienia z kultury, tradycji oraz historii Polski. 

Zajęcia organizowane są w lokalnej szkole w Reydarfjordur. Przeznaczone są dla dzieci z miejscowości: Reydarfjordur, Faskusfjordur, Neskaupstadur i Eskifjordur.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Reyðarfjörður – miasto we wschodniej Islandii, w regionie Austurland, w gminie Fjarðabyggð. Na początku 2018 liczyło 1 270 mieszkańców. Zlokalizowane nad fiordem o tej samej nazwie oraz rzeką Búðará i otoczone górami, z których najwyższa liczy 972 m n.p.m.  Od 2007 działa tu huta aluminium Fjardaál, wybudowana w latach 2004-2007 głównie przez robotników z Polski. Aktualnie wielu Polaków pracuje na hucie część z nich jest tutaj całymi rodzinami przez co społeczność polska jest tu duża. Do naszej szkoły uczęszcza aktualnie 30 uczniów w wieku od 5 do 14 lat.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2031
              - 2020/2130
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Semestr zimowy trawa od września do grudnia.

Semestr letni trwa od stycznia do maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Dyplom uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Zatrudnienie jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku na umowę-zlecenie.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---