Data aktualizacji: 2023-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorey
- w języku lokalnym *Polish School in Gorey
Miejscowość *Gorey
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Gaelscoil Moshíológ, An Chraobhach

 

 

Kod pocztowy*

Y25 VP62

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353834747816Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolsoutheast@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Bryła-Samuel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorey

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Jesteśmy Zespołem Szkół w Irlandii z oddziałami w Gorey, Thurles oraz Szkołą Internetową.

Zapewniamy uczniom mieszkającym poza granicami Polski możliwość nauki języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w zakresie kształcenia uzupełniającego. Dbamy o to, aby kultura i zwyczaje polskie i nie były obce naszym uczniom. 

Zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 16.15 do 20.00. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2130
              - 2021/2230
              - 2022/2330

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie września, a kończą w połowie czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły polonijnej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---