Data aktualizacji: 2021-04-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola jezyka polskiego w Egilsstadir
- w języku lokalnym *pólskskóli i Egilsstadir
Miejscowość *Egilsstadir
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Artuni 2

 

 

Kod pocztowy*

700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Islandia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 003548670510Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): barbara@fljolsdalsherad.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Gorska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola powstala z inicjatywy Ambasady Polskiej na Islandii

Rok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *
Szkola ma na celu zebrac dzieci poslugujace sie jezykiem polskim i rozwijac u nich zainteresowania mowa i historia polska. Cwiczymy czytanie, pisanie, poznajemy historie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Na zajecia zapisalo sie 17 uczniow o roznym poziomie nauczania.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2017
              - 2020/2117
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajecia trwaja wrzesien-maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplom ukonczenia podpisany przez Ambasadora Polski na Islandii 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ambasada zatrudnia nauczyciela na umowe-zlecenie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---