Data aktualizacji: 2021-04-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im.H.Sienkiewicza w Malinie
- w języku lokalnym *Пункт навчання при Малинському Польському культурно-освітньому товаристві ім. Г. Сінкевича
Miejscowość *Malin
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Iwana Krywenczuka, 6

 

 

Kod pocztowy*

11601

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 096 917 11 74Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polonija_malin@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Rudenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Rudenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Punkt nauczania języka polskiego działa przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu im.H.Sienkiewicza w Malinie. Prezes organizacji jest Katarzyna Rudenko. Nauczyciel języka polskiego - Julia Lewicka, nauczyciel kultury i historii polski - ksiądz Krzysztof Dulemba. 


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

Zjazd założycielski rejonowej Organizacji Społecznej „Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. H. Sienkiewicza w Malinie" odbył się 26 lutego 2002 roku. Organizacja została zarejestrowana Urząd Sprawiedliwości w Malinie obwodu Żytomierskiego. W okresie sprawozdawczym organizacja liczy 52 członka. Organizacja nie posiada własnego lokalu, wynajmuje pomieszczenie, i zarejestrowana jest pod adresem Plebanii katolickiej parafii św. Anny w Malinie.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

zadowolenie i obrona fachowych, socjalnych, ekonomicznych, kulturalnych, twórczych i innych wspólnych interesów członków Klubu, które nie są sprzeczne z ustawami Ukrainy; pomoc w realizacji ich naukowego, twórczego, politycznego, organizacyjnego potencjału.

Główne zadaniami:

a)     wszechstronne wsparcie członków Klubu w opracowaniu i spełnieniu progresywnych idei w różnych branżach działalności,

b)     pomoc w podwyższeniu społecznej, kulturologicznej i naukowej aktywności członków Klubu,

c)      wszechstronna pomoc ekonomiczna oraz w kierunku kulturalnej integracji Ukrainy ze Wspólnotą Europejską

d)     kształtowanie doświadczenia wspólnej międzynarodowej, politycznej i humanitarnej działalności członków Klubu,

e)      wszechstronna pomoc w progresywnych formach kształcenia i przygotowania fachowców w branżach gospodarki, socjologii, prawa, kultury, ekologii, zarządzania, informacji i ochrony zdrowia i innych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Idea powstania punktu nauczania przy organizacji Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. H. Sienkiewicza w Malinie powstała w 2005 roku w związku z potrzebą nauczania języka polskiego członków naszej organizacji. Nauczanie prowadzi ksiądz. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: ptek o godz.18 i sobota o godz. 12.00.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2034
              - 2020/2133
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka w punkcie nauczania rozpoczyna się w październiku i kończy się w czerwcu. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła niewydaje żadnych dokumentów. Tylko na prośbę uczniów, którzy planują podjąć  naukę w Polsce.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Od 2008 roku nasz punkt nauczania jest wspierany przez Fundację "Wolność i Demokracja" w ramach programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie".

Z każdym nauczycielem podpisuje się umowa od Stowarzyszenia. Nauczycielem języka polskiego u nas jest Julia Lewicka, nauczycielem kultury i historii polski - ksiądz Krzysztof Dulemba. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---