Data aktualizacji: 2021-04-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Portland Community College
- w języku lokalnym *Portland Community College
Miejscowość *Portland, Oregon
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*12000 SW 49th Ave, Portland OR

 

 

Kod pocztowy*

97219

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Los Angeles
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-971-722-7307|Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): agnieszka.szadzinska@pcc.edu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

President Mark Mitsui

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Szadzinska c/o David Glass Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Board of Directors

Rok powstania szkoły.*
1961
Krótki opis szkoły *
Portland Community College to największy Community College w stanie Oregon w USA. Kształci ponad 60 tysięcy studentów rocznie na 4 kampusach w lub przy Portland. 

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1967584
              - 2019/2060037
              - 2020/2160000
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny zaczyna się we wrześniu jesiennym kwartałem a kończy w sierpniu letnim kwartałem

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplomy i certyfikaty po pomyślnym ukończeniu kwalifikujących się programów  

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

  • Hiring qualification:  fluency, teaching experience


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---