Data aktualizacji: 2021-04-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnia przy Kostopolskiej Miejskiej Społecznej Organizacji "Towarzystwo Kultury Polskiej"
- w języku lokalnym *Cуботня школа польської мови при Костопільській міській громадській організації "Товариство польської культури"
Miejscowość *Kostopol
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Riwneńska, 80

 

 

Kod pocztowy*

35000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Łucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380673929193Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kostopol.tkp@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tetiana Ostapenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Andriana Matrosowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Skołę prowadzi Kostopolska Miejska Społeczna Organizacja “Towarzystwo Kultury Polskiej”


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Celem działania szkoły jest nauczanie języka polskiego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, szeżenie kultury i dziedzictwa polskiego, nawiązywania relacji interpersonalnych między uczniami sobotniej szkoły a rówieśnikami ze szkół powszechnych do których nasi uczniowie uczęszczają oraz budowanie relacji między rodzicami i dziadkami, młodzieży i dzieci.

Szkoła prowadzi zajęcia języka polskiego, wiedzy o Polsce i muzyki. Szkoła zorganizowuje koncerty, akademii patriotyczne (3 Maja, Dzień niepodległości i t.p) i religijne (Jasełka, Mikołajki) w którym występują uczestnicy szkoły sobotniej oraz członkowie Kostopolskiej Miejskiej Społecznej Organizacji „Towarzystwo Kultury Polskiej”.

 

Zajęcia i uroczystości prowadzimy a 2 salach lekcyjnych wynajmowanych przez Kostopolską Miejską Społeczną Organizacje „Towarzystwo Kultury Polskiej”


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Społeczność polska składa się z mieszkańców m.Kostopol o okoliczności. Kostopolska Miejska Społeczna Organizacja „Towarzystwo Kultury Polskiej” nalicza około 100 członków.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1944
              - 2019/2047
              - 2020/2147

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczanają się z 1 września i kończą się 30 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje zaświadczenia o zakończeniu szkołyCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele pracują jako wolontariusze. Od 2014 roku otrzymujemy dofinansowanie od Fundacji Wolność i Demokracja na bieżącą działalność szkoły w której przywiedziano wynagrodzenie nauczycieli.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---