Data aktualizacji: 2021-04-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *MOWA Stowarzyszenie Przyjaciół Języka Polskiego
- w języku lokalnym *MOWA Verein Freunde der Polnischen Sprache
Miejscowość *Innsbruck
Kraj *

Austria

Ulica, nr domu*Technikerstrasse 58/90

 

 

Kod pocztowy*

6020 Innsbruck

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Austria
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4369917173355Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@mowa.tirol

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
MOWA Stowarzyszenie Przyjaciół Języka Polskiego (Nauczycielka: Ewa Przybył)

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Stowarzyszenie wspiera organizacyjnie i merytorycznie prowadzenie zajęć z języka polskiego jako ojczystego w lokalnym systemie oświaty. Dodatkowo prowadzimy fakultatywne kółko  teatralne i dziennikarskie oraz wydajemy kwartalnik dzieci polonijnych w Tyrolu.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2127

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w roku szkolnym w każdy czwartek i piątek w godzinach popołudniowych.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Adnotacja o uczęszczaniu na zajęcia z języka ojczystego (poziom szkoły podstawowej) oraz ocena z przedmiotu (poziom gimnazjalny) umieszczane są na państwowym świadectwie szkolnym.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Zatrudnienie przez właściwy urząd oświaty publicznej kraju związkowego Tyrol/AustriaLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---