Data aktualizacji: 2021-04-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Centrum Edukacji i Kultury w Warrington
- w języku lokalnym *The Polish Centre of Education and Culture
Miejscowość *Warrington
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Clough Aveneu

 

 

Kod pocztowy*

WA2 9PH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447741561055Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psswarrington1@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Karolina Czornik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prowadzona jest przez Polskie Centrum Edukacji i Kultury w Warrington 

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *
Szkoła mieści się w budynku Meadowside Primary School & Nursery. Głównym celem naszej szkoły jest przybliżenie dzieciom polskiej kultury i obyczajów, poprzez naukę języka polskiego, historii Polski oraz geografii Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/190
              - 2019/200
              - 2020/2160

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---