Data aktualizacji: 2021-04-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Orlando
- w języku lokalnym *Orlando Polish Cultural and Educational Center
Miejscowość *Orlando
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1607 Crown Hill Blvd.

 

 

Kod pocztowy*

32828

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Waszyngton, USA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +14073711308Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): orlandopolishcenter@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dawid Trawczynski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Martin Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Orlando Polish Cultural and Educational Center (OPC)

Dawid Trawczynski - Dyrektor

Sylwia Martin - Kierownik Metodyczny

Alekslandra Ciecielag - Kordynator Społecznosciowy

Anna Petrutiu - Spec. ds. MarketinguRok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *

Celem celem szkoły jest nauczanie języka polskiego dzieci w wieku powyżej 3 lat i dorosłych oraz szczerzenie kultury polskiej w rejonach Orlando i Florydy Centralnej. W roku szkolnym 20/21 zajęcia odbywały sie w formacie telekonferencji internetowej ZOOM (3 razy w tyg).    W latach porzednich (<2020). szkoła okresowo wynajmowała salki dla 3 grup uczniów w lokalnych instytuacjach charytatywno-religijnych. Od nowego roku szkolnego (21/22) planujemy ponowny najem salek dla 3 grup wiekowych i dodanie 2-3 grup zdalnych/internetowych dla uczniów z poza okolic Orlando.


UWAGA DODATKOWA INFORMACJA - DO ZALĄCZNIKA

POTWIERDZENIA DANYCH O REJESTROWANEJ PLACÓWCE - SPOSÓP OPISANIA DOK.

A1) 1SZY DOKUMENT POTWIERDZA REJESTRACJE ORGANIZACJI PRZY KTOREJ DZIALA SZKOLA JAKO ORG. NON-PROFIT DZIALAJACY W STANIE FLORYDA, USA

A2)2GI DOKUMENT POTWIEDZA APLIKACJE OPCEC (OPC) DO URZEDU SKARBOWEGO (IRS) O NADANIE STATUSU NON-PROFIT - W APLIKACJI WYSZCZEGOLNIONA JEST GLOWNA MISJA ORG. - NAUCZANIE DZIECI I DOROSLYCH JEZYKA POLSKIEGO

B) 1SZY DOKUMENT ZOSTAŁ WYDANY PRZEZ FLORIDA DEPT. OF STATE (DEPT. STANU FLORYDY, USA)- DIV. OF CORPORATIONS (WYDZIAL SPOŁEK/ORG. NON-PROFIT)

C) PODPIS DYREKTORA (DAWID TRAWCZYNSKI) NA DOKUMENCIE 1 i 2

D) DOKUMENTY ZESKANOWANE I DODANE JAKO ZALACZNIK "OPC_ORPEG_WERYFIKACJA.PDF"Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna polonijna społeczność w Orlando liczy od 500 do 1000 mieszkańców (1sze pokolenie).  Natomiast społeczność amerykańska polskiego pochodzenia, liczy prawdopodobnie kilka tysięcy osób.  Obydwie grupy społecznościowe mają możliwość uczestnictwa w zajęciach OPC z języka polskiego.  Z cieakwostek moża dodać iż w Orlando wciąż przebywa okresowo polski koszykarz Marcin Gortat.  Swojego czasu wizytę dla lokalnej społeczności złożył Pan Prezydent RP Lech Wałęsa.  W Orlando funkcjonuje polska misja katolicka i to w jej ramach powstał zalążek szkoły w 2018 r.  Od roku 2020 szkoła działa w ramach niezależnej organizacji, Orlando Polish Cultural and Educational Center (w skórcie OPC).   Okresowo w Orlando odbywają sie dyżury konsularne RP. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1945
              - 2019/2040
              - 2020/2150

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugim tyg. września i trwają do końca maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje swiadectwo ukończenia roku szkolnego przy Orlando Polish Cultural and Educational Center.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są na zasadzie umowy zlecenie/kontraktu na wybrany rok szkolny.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---