Data aktualizacji: 2021-04-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *nauczyciel Dagmara Miedzińska
- w języku lokalnym *nauczyciel Dagmara Miedzińska
Miejscowość *Wieden
Kraj *

Austria

Ulica, nr domu*3

 

 

Kod pocztowy*

1020 Wien

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Austria/Wieden
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 004366454000Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polnisch.ahs@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Dagmara Miedzinska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kuratorium

Rok powstania szkoły.*
1864
Krótki opis szkoły *
Gimnazjum ogólnokształcące

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wielokulturowosc,takze wielu uczniow polskiego pochodzenia zarowno z rodzin polskojezycznych jak i mieszanych.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/211
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny a w tym zajecia j.polskiego trwaja od wrzesnia do czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
kuratorium


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---