Data aktualizacji: 2022-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kids Academy Lindenhurst
- w języku lokalnym *KIDS ACADEMY
Miejscowość *Lindenhurst
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*255 S.14Th St. Lindenhurst, NY 11757

 

 

Kod pocztowy*

11757

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

NOWY JORK
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1631 774 7790Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): martawes@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Wesolowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Wesolowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie przedszkole/ Program Edukacyjny KIDS ACADEMY  posiada licencję stanową Nowego Jorku. Właścicielka i dyrektor - Marta Wesolowski.

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
Kids Academy jest prywatnym przedszkolem/programem edukacyjnym posiadającym licencję stanową. W przedszkolu/programie edukacyjnym uczy się około 35 uczniów rocznie (od września do końca czerwca), 5 dni w tygodniu. Uczęszczają do niego dzieci w wieku 3 -12 lat. Celem działalności jest nauka języka polskiego oraz przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkole publicznej (w programach dwujęzycznych) i/lub podjęcie nauki w sobotniej szkole polonijnej.  Poza nauką języka polskiego dużą uwagę przypisujemy nauczaniu tradycji i kultury polskiej. Dzieci biorą udział w wielu projektach, np. "Szkoła do Hymnu", "Narodowe czytanie", Cała Polonia czyta dzieciom", "Dzień Dwujęzyczności", "W naszym domu mówimy po polsku".
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Lokalna polska społeczność jest silną grupą etniczną. W obrębie Town of Babylon mieszka ok. 10,500 polskich rezydentów. Znajduje się tu jedna sobotnia szkoła polonijna , 4 polskie przedszkola, polski bank, polskie sklepy i polska parafia.  W Town of Babylon udzielane są od niedawna śluby w języku polskim. W publicznej szkole w Lindenhurst oferowany jest dwujęzyczny program z językiem polskim. Organizowanych jest wiele uroczystości polonijnych (Dzień Dziedzictwa Polskiego, Dzień Dwujęzyczności, spotkania opłatkowe, imprezy okolicznościowe, etc.). Organizacja społeczna Polonia of Long Island, inc. skupia ponad 2000 członków, prowadzi kursy przygotowawcze dla polskich uczniów przygotowujące do egzaminów SAT (na wyższe uczelnie), przydziela stypendia naukowe najlepszym studentom polskiego pochodzenia, prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1935
              - 2019/2035
              - 2020/2135
              - 2021/2235
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się na początku września. Kończą się na koniec czerwca (w roku 2022 do 24 czerwca).

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują dyplomy ukończenia Kids Academy. Jeśli rodzice potrzebują dodatkowo wystawiane są zaświadczenia o czasie nauki.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor zatrudnia nauczycieli na podstawie kwalifikacji i spełnionych wymogów określonych w licencji stanu Nowego Jorku.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---