Data aktualizacji: 2021-03-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
- w języku lokalnym *Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija
Miejscowość *Butrymańce
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Mokyklos 2

 

 

Kod pocztowy*

LT17157

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37038045671Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): butrimoniuakgimn@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Sawiel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu solecznickiego na Litwie

Rok powstania szkoły.*
1972
Krótki opis szkoły *

Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymancach – szkoła z językiem polskim nauczania os klasy 1 do matury   Założenie pierwszej szkoły parafialnej w Butrymańcach datuje się rokiem 1910. 2020 rok – 110 lat szkole w Butrymańcach
Wizja szkoły: Szczęśliwa, nowoczesna, ciągle się ucząca i zmieniająca, łącząca społeczność we wspólne działanie, które rozwija dojrzałą osobowość. Misja:Wychowanie w pełni wykształconych, kreatywnych, przedsiębiorczych, aktywnych, pozytywnie nastawionych do życia obywateli, zdolnych do poznania siebie i skutecznej integracji ze stale zmieniającym się społeczeństwem.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21135
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek 1 września – zakończenie – II połowa czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---