Data aktualizacji: 2022-02-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnia Języka Polskiego w Ostrogu
- w języku lokalnym *СУБОТНЯ ШКОЛА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
Miejscowość *Ostróg
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Kardaszewicza 1

 

 

Kod pocztowy*

35800

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

ŁUCK
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380962181049Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tkpzostrog@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Inna Szostak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI OSTROGSKIEJ

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Nauczanie języka polskiego, historii, kultury.

Zajęcia odbywają się w sali katechetycznej parafialnego budynku.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1925
              - 2019/2026
              - 2020/2128
              - 2021/2222
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Towarzystwo Kultury Polskiej, woluntariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---