Data aktualizacji: 2023-01-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Konik Polski Szkoła Polonijna w Weronie
- w języku lokalnym *Cavallino Polacco Scuola Polacca a Verona
Miejscowość *Werona
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via. Carlo Alberto 26

 

 

Kod pocztowy*

37136

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat w Mediolanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +39 3925739919Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@aipverona.it

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Szkiladz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkołe prowadzi stowarzyszenie Wlosko Polskie Werona 

Rok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *

Szkoła polonijna w Weronie. Jest projektem „Stowarzyszenia Polsko Wloskiego ”. Ma na celu wspieranie polskości i dwujęzyczności u dzieci i rodziców z polskimi korzeniami, mieszkającymi obecnie w Veronie i okolicach  Spotykamy się 2 razy w miesiącu. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się  i bawią  pod okiem wykfalikowanych nauczycieli. Dzieci w wieku szkolnym ucza sie jezyka, historii i kultury polskiej.  Zajęcia odbywają sie  w soboty od 9:00 do 12:00 w budynku szkoły Virgo Carmeli przy ulicy Carlo Alberto 26.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2116
              - 2021/2222
              - 2022/2324
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub październiku a kończy w czerwcu 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom  

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Włosko Polskie"   zatrudnia nauczycieli  umowe zlecenie 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---