Data aktualizacji: 2022-05-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia im. Mike'a Oborskiego
- w języku lokalnym *Mike Oborski's Polish Saturday School
Miejscowość *Kidderminster
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Leswell Street

 

 

Kod pocztowy*

DY10 1RP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 004407927082003Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolakidderminster@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Rakowska Mullard

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marzena Sówka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna 

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła im. .M.Oborskiego jest jedną spośród wielu polskich szkół sobotnich w Anglii. Działalność nasza skierowana jest do polskich dzieci, które chcą poznać swój ojczysty język oraz polskie zwyczaje i tradycje. Nasza szkoła jest instytucją charytatywną, która utrzymuje się tylko ze składek rodziców.Wynajmujemy pomieszczenia od St Ambrose's Catholic Primary School
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2150
              - 2021/2230
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---