Data aktualizacji: 2021-03-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego przy PMK w Lipsku
- w języku lokalnym *Szkoła Języka Polskiego przy PMK w Lipsku
Miejscowość *Leipzig
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Engelsdorfer Str. 298

 

 

Kod pocztowy*

04319

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 341 24846736Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pkmleipzig@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tomasz Świątek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Damian Kolberg Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Katolicka w Lipsku.

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *
Nauczanie języka Polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kraju ojczystym, kultury i tradycji polskich. Nauczanie Religii  
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2049
              - 2020/2153

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 sobota września ostatnia sobota czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---