Data aktualizacji: 2021-03-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w RFN - Punkt Szkolny Wuppertal 2
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale f. Schul- und Bildungswesen in BRD
Miejscowość *Wuppertal
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Bernhard Letterhausstr. 11

 

 

Kod pocztowy*

42275

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049202598453Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): l.kopiczynski@onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Kopiczyńska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna w Wuppertalu

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Szkoła jest szkołą społeczną, działającą przy Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertal Barmen.

Realizujemy podstawę programową.

Zadaniem szkoły szkoły jest nauczanie i kultywowanie języka polskiego, historii i tradycji.
Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 15.20 do 19.45.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2131

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenia z oceną osiągnięć


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---