Data aktualizacji: 2021-03-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Joanny
- w języku lokalnym *Joanna’s Polish School
Miejscowość *Llanelli
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Felinfoel Recource Centre, Off Ynyswen Road

 

 

Kod pocztowy*

SA14 8BE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7394319234Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): asiadrozdek@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Drozdek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prywatna (działalność gospodarcza) prowadzona przez Joannę Drozdek

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły jest nauczanie dzieci mieszkających na emigracji czytania, prawidłowego pisania i wypowiadania się w języku ojczystym. Zadaniem jest budowanie tożsamości narodowej poprzez poznawanie elementów polskiej kultury, historii, geografii, tradycji, zwyczajów, świąt, postaw patriotycznych i szacunku do kraju swojego pochodzenia. To równiez integracja społeczności polonijnej, wspólne celebrowanie świąt, organizowanie pikników, dbanie o groby polskich lotników, spoczywających na lokalnym cmentarzu a także włączanie się do imprez organizowanych w mieście. Szkoła znajduje się na terenie ośrodka rekreacyjno-sportowego, z boiskiem i placem zabaw. Wynajmowana sala jest wyposażona w ławki, krzesła, stary rzutnik, ekran i białą tablicę magnetyczną. Obok jest kuchnia.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2130

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny zaczyna się w drugi weekend września a kończy w ostatni weekend lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---