Data aktualizacji: 2021-04-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
- w języku lokalnym *Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Kruopų 11

 

 

Kod pocztowy*

LT - 01140

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052135501Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@mickevicuas.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

p.o. dyrektora Iwona Czerniawska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Wydział Oświaty Samorządu m. Wilna


Rok powstania szkoły.*
1945
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa w litewskim systemie państwowym, realizuje program szkoły litewskiej, naucza w jęz. polskim. Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją. Od 2018 r. realizując podstawy programowe uzupełniamy je o elementy edukacji ekologicznej i zielonych technologii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21443

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września  2020 - 18 czerwca 2021 r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo zakończenia I części programu szkoły podstawowej (8 klasa); świadectwo zakończenia II cz. programu szkoły podstawowej (10 klasa); świadectwo maturalneCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---