Data aktualizacji: 2021-03-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy PMK w Karlsruhe
- w języku lokalnym *Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition e.V
Miejscowość *Karlsruhe
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Südendstr. 39

 

 

Kod pocztowy*

76137

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 721 24654Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): marcikut@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marcin Kuta

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Katolicka w Karlsruhe

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *
Zadaniem szkoły jest nauka języka polskiego, polskiej tradycji i kultury dzieci i młodzieży skupionej wokół Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21245

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajęcia rozpoczynają się we wrześniu a kończą w lipcu, zgodnie z rokiem szkolnym Landu Baden - Württemberg

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa własne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---