Data aktualizacji: 2021-03-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Duisburg
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale fur Schul-und Bildungswesen in BRD e.V.
Miejscowość *Duisburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Mittelstr.6

 

 

Kod pocztowy*

46169 Duisburg

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 015205381859Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): klaudia1317@onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Klaudia, Karaszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Klaudia, Karaszewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Szkoła realizuje cele i zadania określone w programie nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Ma na celu dostarczenie wiedzy o Polsce opartej na danym przedmiocie oraz zachęcenie do osobistego rozwoju ucznia w szerszym społecznym i kulturowym kontekście. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduje się w Duisburgu, w regionie północnej Nadrenii Niemiec. Na zajęcia uczęszczają dzieci rodziców należących do Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein, wraz z innymi członkami lokalnej społeczności polskiej z pobliskich miast.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1925
              - 2019/2023
              - 2020/2119

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z kalendarzem szkoły lokalnej- niemieckiej, tzn. zajęcia trwają od sierpnia do lipca z sześciotygodniową przerwą wakacyjną.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo ukończenia roku szkolnego z oceną końcowo roczną.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polska Macierz Szkolna

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---