Data aktualizacji: 2021-03-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Języka Polskiego przy PMK Neumünster-Itzehoe
- w języku lokalnym *Polnische Schule bei PMK Neum.Itz.
Miejscowość *Elmshorn
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Besselerstrasse 4

 

 

Kod pocztowy*

255335 Elmshorn

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915754881067Faks (z numerem kierunkowym kraju) +494322/6981505

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pmk-nms-iz.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

automat. sekretarka

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. proboszcz Adam Prorok

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Pustelnik Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
PMK Neumünster-Itzehoe 

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *

Szkoła Języka Polskiego przy PMK Neumünster-Itzehoe organizuje zajęcia nauczania języka polskiego z elementami historii i geografii. W poszczególnych grupach i oddziałach klasowych zajęcia prowadzi 5 nauczycieli. Zajęcia odbywaja sie w trzech godzinnych blokach edukacyjnych, według przyjętego przez szkołę hormonogramu w godzinach od 8:30 do 12:05. Oprócz zajęć języka polskiego odbywają się lekcje reigii (2-letnie przygotowanie do Komunii św.)  oraz chóru. 

Nasza szkoła za jeden z głównych celów statutowych stawia sobie obok nauczania j. polskiego, przekazywanie wiedzy o kraju ojczystym, kultury i tradycji polskich. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1959
              - 2019/2060
              - 2020/2161

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Szkoła Polska w Elmshorn rozpoczyna swoje  zajęcia w pierwszą sobotę po feriach wakacyjnych  (czas ferii obowiązujący w SH), kończy w ostatnią sobotę przed wakacjami.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia roku

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstawie umowy zlecenia

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---