Data aktualizacji: 2021-03-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła podstawowa w Partille
- w języku lokalnym *Enheten för flerspråkighet
Miejscowość *Partille
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Björndammenstorg 1

 

 

Kod pocztowy*

433 44

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sztokcholm
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0046707242178Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): linda.nilsson@partille.se

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Erik Martinsson

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Klintell Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Gmina Partille/ Partille Kommun

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Dzieci i młodzież, których język macierzysty jest inny niż szwedzki, maja mozliwosc nauki  języka ojczystego w szkole powszechnej, szkole specjalnej i szkole średniej II stopnia. Aby mieć prawo do udziału w zajęciach, uczniowie  musza posiadać podstawową znajomość języka.

Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu na ternie lokalnych szkol podstawowych. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2170

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---