Data aktualizacji: 2021-03-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen
- w języku lokalnym *Polnische Schule an der Polnischen Katholischen Mission in Siegen
Miejscowość *Siegen
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Weidenauer Str. 24

 

 

Kod pocztowy*

57078

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049271 238466Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): janusz.misiewicz@pv-huettental-freudenberg.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. dr Janusz Misiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Katolicka w Siegen

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *

Szkoła Języka Polskiego przy PMK Siegen liczy 47 uczniów.  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę miesiąca od godz. 10:00 do 13:00. Dzieci i młodzież naszej Polskiej Szkoły poznają język polski, historię kraju oraz odkrywają korzenie swego pochodzenia. Szkoła nie posiada własnych sal lekcyjnych, korzysta z pomieszczeń parafii niemieckiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polacy jako zorganizowana grupa istnieją przy parafii polskiej w Siegen od ponad 30 lat. Po otwarciu granic najpierw w 1990 r a potem po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. nastąpił znaczny wzrost liczby Polaków przybywających do Niemiec. Od kilku lat można zaobserwować przyjazd do Niemiec młodych ludzi, młodych rodzin z dziećmi, które chcą nadal kultywować swoją polskość i pamiętać o pierwszej Ojczyźnie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2147

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---