Data aktualizacji: 2021-03-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnio-niedzielna szkoła oddział SKP im. Ewy Felinskiej w Beresteczku
- w języku lokalnym *Суботньо-недільна школа Відділення Товариства Польської Культури імені Е. Фелінської в Берестечку
Miejscowość *Beresteczko
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Kozacka, 10

 

 

Kod pocztowy*

45765

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Łuck
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380966229989Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Ludddka@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Sokalska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Sokalska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Oddział SKP im. E. Felinskiej w Beresteczku

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Cel: nauczanie języka polskiego i kultury polskiej 

Zadanie szkoły: nauczanie języka polskiego dzieci z Beresteczka i okolic ( również ze wsi, należącym województwom Lwowskiemu i Rowienskiemu).
Warunki lokalowe: klasa do prowadzenia zajęć na terenie panstwojej szkoły w Beresteczku.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Oddział SKP w Beresteczku posiada 73 członków. Ogólnie w Beresteczku oraz okolicach jest około 130 osób z polskim pochodzeniem. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1972
              - 2019/2070
              - 2020/2156

Wiek uczniów *

10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się 1 października. 

Kończą się 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu szkoły uczeń dostaje świadectwo o ukończeniu szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele współpracują z Fundacją Wolność i Demokracja.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--