Data aktualizacji: 2021-03-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio-niedzielna przy parafii św. Klemensa w Odessie
- w języku lokalnym *Суботно-недільна школа при парафії св. Клеменса в Одесі
Miejscowość *Odessa
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Balkowska 2O9

 

 

Kod pocztowy*

65005

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Odessie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380963813832Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): valentinxm@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ks. Walentyn Matuszewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Parafii św. Klemensa w Odessie

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *

Dobrym zwyczajem w naszej parafii było prowadzenie lekcji z języka polskiego. Niestety wojna i pandemia przyczyniły się do pewnego uśpienia tej sprawy. Chcemy teraz wskrzesić dobre zwyczaje i wraz z rejestracją tej szkoły planujemy odpowiadać na zapotrzebowania polskiej ludności: starsi ludzie chcą poznawać język i kulturę Polski, młodzież chce studiować język polski myśląc o ewentualnych studiach w Polsce, a średnie pokolenie bierze udział w lekcjach przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej dla otrzymania „karty polaka”, posiadanie której stanowi realne ułatwienie w uzyskaniu wizy, w podróżowaniu po Polsce i nie tylko.

Myślimy też o zorganizowaniu letnich imprez, z ewentualnym załączeniem wolontariuszy z Polski, zależy nam na kontakcie z nosicielami "żywego języka". Planujemy również podtrzymywać przez nasze uczestnictwo różne inicjatywy polskich fundacji, proponujących pomoc w tych dziedzinach.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Miasto Odessa ze względu na swoją bogatą historie i położenie geograficzne jest wielonarodowe. Polacy przebywali tu jeszcze za czasów tureckich, a ich rola w budowaniu Odessy jest powszechnie znana. Przykładowo, przed rewolucją komunistyczną do naszej parafii należało ok. 10 000 parafian, zdecydowana większość z których musiała być polska, gdyż oddzielnie istniały kościoły dla francuzów, niemców i włochów. Obecnie oficjalna statystyka podaje liczbę zaledwie ok. 2000 osób. Z pewnością ta statystyka nie uwzględnia wszystkich mających polskie pochodzenie i czujących więzi ze swoją historyczną Ojczyzną.

Sytuacja społeczności polskiej, jak i reszty mieszkańców Ukrainy, ostatnimi latami jest mocno zabarwiona wojną i pandemią. Współpracując różnymi fundacjami staramy się szukać możliwości wsparcia w socjalnej sferze. Oczywiście nie zapominając i o pielęgnowaniu znajomości polskiego języka i kultury. Właśnie dlatego została powołana ta szkoła.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2127

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Pamiątkowe zaświadczenie o uczeszczaniu na zajęcia z języka polskiego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel nie otrzymuje pieniędzy.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---