Data aktualizacji: 2021-03-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Hasselt „Polak Mały”
- w języku lokalnym *Pools School in Hasselt "Polak Maly"
Miejscowość *Hasselt
Kraj *

Belgia

Ulica, nr domu*Kempische Steenweg 400

 

 

Kod pocztowy*

3500

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Belgia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0032 470574206Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolahasselt@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Jakuczek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Jakuczek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkołę prowadzi organizacja non-profit: Stowarzyszenie Polska Szkoła w Hasselt „Polak Mały”

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Celem Polskiej Szkoły w Hasselt jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz wiedzy o tradycjach i szeroko pojętej kulturze polskiej. Grupę docelowa stanowią dzieci pochodzenia polskiego przebywające na stałe bądź czasowo w Belgii (Limburgia). 
Czterogodzinne zajęcia w zamach Polskiej Szkoły odbywają się w soboty średnio dwa razy w miesiącu.
Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych:
- 3-4 latki – grupa przedszkolne
- 5-6 latki – zerówka
- 7-8 latki – Grupa I szkolna
- 9-11 latki – Grupa II szkolna 
Oprócz zajęć lekcyjnych organizowane są imprezy okolicznościowe i wspólne wyjazdy mające na celu m.in. integracje rodzin polskich.
Szkoła nie posiada własnego lokum. Sale lekcyjne wynajmowane są w budynku miejscowej szkoły średniej.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2142

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od września to czerwca, w soboty średnio dwa razy w miesiącu. W zależności od kalendarza świąt państwowych i ferii szkolnych w Belgi mamy 18-20 spotkań w ciagu roku szkolnego. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła nie wydaje świadectw. 

Na zakonczenie roku szkolnego uczen otrzymuje dyplom uczestnictwa.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele pracują w szkole na podstawie umów wolontariackich zgodnych z prawem w Belgii. Umowy zawierane są pomiędzy nauczycielem a Stowarzyszeniem prowadzącym szkołę. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---