Data aktualizacji: 2021-03-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. prof. J. Tischnera w Użgorodzie
- w języku lokalnym *Польська суботньо-недільна школа ім. Й. Тішнера в Ужгороді
Miejscowość *Użgorod
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Nabrzeże Kijowskie 16

 

 

Kod pocztowy*

88018

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380501994386Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): levchak.karolina@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Karolina Lewczak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Kultury Polskiej Zakarpacia

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks.prof. J Tischnera w Użgorodzie przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej Zakarpacia rozpoczeła działalność 4 maja 1999 roku. Odrodzenie lęzyka, historii,kultury, tradycji polskich. Lokal użytkowy w ścianach ogólnokształcącej szkoły nr 5 wypasażony meblami w trzech salach.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2132

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od pierwszej soboty września do  końca maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
  zaświadczenie 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---