Data aktualizacji: 2021-03-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka Sobotnio-niedzielna Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Pance
- w języku lokalnym *Szkółka Sobotnio-niedzielna Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Pance
Miejscowość *Panka
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Główna 54

 

 

Kod pocztowy*

59006

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380508026967Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0038373562191

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): olga1971p@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

WhatsApp 0508026967

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Rusnak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Rusnak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwо Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Pance

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Szkółka  Sobotnio-niedzielna Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza  przy  szkole  w Pance oraz  Domu Polskim we  wsi Panka   daje możliwość nauczania języka polskiego, kultury i zwyczajów oraz historii polskiej dzieciom polskiego pochodzenia,  mieszkającym  w Pance. Dla  nauczania  stworzono gabinet  języka  polskiego, który wyposażono  w polskie słowniki, mapy, materiały dydaktyczne do lekcji, plansze naścienne o charakterze dydaktycznym. Oprócz tego  odbywają się imprezy szkolne oraz lekcje języka  polskiego    w salce  Domu Polskiego 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
We  wsi  Panka  mieszka  około  80 rodzin  pochodzenia  polskiego,  dzieci  i  młodzież- to  około  85 osób

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1932
              - 2019/2031
              - 2020/2131

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01września - 15czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie  o  kursie  językowym

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
TKP im. Adama  Mickiewicza    na  zasadach  społecznych

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---