Data aktualizacji: 2021-03-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego "Uśmiech" w Turmontach
- w języku lokalnym *Šypsena
Miejscowość *Turmonty
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Tilžės g. 1

 

 

Kod pocztowy*

LT-32203

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37065541888Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): t.narkeviciene8@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ana Lotoczka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Narkevičienė Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Jezioroski Oddziale Związku Polaków na Litwie

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

Prowadzenie zajęć w języku polskim dwa razy w tygodniu po dwie godziny z elementami tradycji i geografii Polski. Przygotowanie imprez oświatowych.

Dzieci uczą się języka Polskiego , jak obcego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W Jezioroskim Oddziale Związku Polaków na Litwie jest 104 członków. W ubiegłym roku było 110, niestety poumierali. Są to rodziny przeważnie mieszane,

Rdzenni Polacy leżą na cmentarzach. Żyje jeszcze 50 - 60 rodzin. Są to osoby już w starszym wieku powyżej 60-70 lat. 

W Oddziale odbywają się imprezy w języku Polskim  - zapusty, dzień Polonii i Polaków za granicą, Dzień Konstytucji 3 maja, Dzień Matki, Festyny kultury Polskiej,

Dzień Wojska Polskiego 15 sierpnia, Początek i koniec roku szkolnego Szkółki "Uśmiech" razem z księdzem i rodzicami, Święto Cecylii, łamanie opłatka w Oddziale,

Jasełka w kościele. Co roku organizujemy pielgrzymki do Kalwarii Wileńskiej, Zułowa (miejsce narodzenia marszałka Piłsudskiego)

do imbrod kaplicy przy jezioru Ilgio , Matki Boskiej Opieki do Ostrej Bramy w Wilnie i oczywiście na Paradę polskości jak nie było epidemii COVID-19.

Organizujemy Zaduszki pochód na cmentarze ze zniczami księdzem, śpiewakami. Dlaczego to wymieniam, bo uczniowie "Uśmiechu" uczestniczą we wszystkich

imprezach, nawet w niedzielę w czasie mszy św, czytają  i śpiewają po Polsku . (Msza św. Odbywa się w dwóch językach po Polsku i po Litewsku)


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/198
              - 2019/208
              - 2020/217

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

 W pierwszą sobotę września i kończą na dzień ojca w pierwszą niedzielę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydajemy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Główny ZPL

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---