Data aktualizacji: 2021-03-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Starokrasnoszorskie Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II - polska szkoła niedzielna
- w języku lokalnym *Starokrasnoszorskie Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II - polska szkoła niedzielna
Miejscowość *Stara Krasnoszora
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Mickiewicza 38 a

 

 

Kod pocztowy*

59023

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380988416304Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): regina1974@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Regina Kałuski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tomasz Kałuski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Starokrasnoszorskie Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski. Ponadto przy szkole działa Zespół Górali Czadeckich "Dolinianka", który kultywuje tradycje i obyczaje (śpiewy, tańce) miejscowej społeczności polskiej - górali czadeckich.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2060
              - 2020/2151

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---