Data aktualizacji: 2021-03-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie
- w języku lokalnym *Schule für polnische Schprache und Kultur an der Polnischen Katolischen Mission in Berlin
Miejscowość *Berlin
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lilienthalstr. 5

 

 

Kod pocztowy*

10965

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049307524080Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049307524582

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): o.marek@pmk-berlin.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ks. Marek Kędzierski SDB

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Klein Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Katolicka w Berlinie

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Nauczanie języka polskiego na emigracji, jako ojczystego. Nauka wybranych zagadnień z historii Polski i geografii. Szkoła korzysta z 3 pomieszczeń w Domu św. Jana Pawła II (w domu parafialnym) przy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność lokalną stanowią Polacy z różnych okresów migracji powojennej, po stanie wojennym, jak równie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2098
              - 2020/2156

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się i kończą w tym samym czasie, w którym rozpoczyna się rok szkolny w Berlinie.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo, jakie przygotowało w PMK Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z siedzibą w Concordii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej na zasadach wolontaryjnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---