Data aktualizacji: 2021-03-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska sobotnia szkoła przy Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu "Odrodzenie"
- w języku lokalnym *Polska sobotnia szkoła przy Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu "Odrodzenie"
Miejscowość *Drohobycz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szewczenki 18

 

 

Kod pocztowy*

82100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380(97)2105512Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): galasmaria@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Galas

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Oksana Jedlicka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Drohobyckie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Odrodzenie”


Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *
.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polska społeczność na Ziemi Drohobyckiej  liczy po nad 600 osób,która częściowo jest zgromadzona w Stowarzyszeniach polskich.Działa u nas kościół Świetego Bartłomieja, który również

jednoczy polską społeczność.Wiele naszej młodzieży zakończyły studia w Polsce.

Karta Polaka pomaga naszym rodakom uczymywać kontakty z krajem,ze swoimi rodakami.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19156
              - 2019/20132
              - 2020/2196

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09.-31.05.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
 Świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie Dyplomu o zakończeniu studiów pedagogicznych.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---