Data aktualizacji: 2021-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio-niedzielna im. M. Konopnickiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Sokalu
- w języku lokalnym *-
Miejscowość *Sokal
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Nabereżna 5

 

 

Kod pocztowy*

80001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 098 466 3264Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jerzy.germann@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jerzy German

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

1.      Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Sokalu


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

1.     Szkoła Sobotnio – niedzielna im. Marii Konopnickiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Sokalu działa od 2016 roku. Na dzień dzisiejszy mamy jednego nauczyciela który prowadzi zajęcia po 6 godzin w sobotę i po 6 godzin w niedziele ,od 10.00 do 16.00. Zajęcia z nauki języka polskiego, polskiej historii, geografii i kultury. Wynajmujemy lokal w Domu Kultury w Sokalu.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2153

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września/30 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

1.Z     Zaświadczenie o ukończeniu szkołyCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

1.       Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w SokaluLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---