Data aktualizacji: 2021-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka I Kultury Polskiej przy PMK Landshut
- w języku lokalnym *Schule für polnische Sprache und Kultur bei PMK Landshut
Miejscowość *Landshut
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Niedermayerstraße 25a

 

 

Kod pocztowy*

84028

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915253548406Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): j.polski@pmk-landshut.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

O. Jan Przewoźnik C.Ss.R.

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Bartłomiej Thomas Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum oświatowe wspierania polskiego języka, kultury i tradycji "PRO CULTURA CHRISTIANA" w Landshut

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Szkoła Języka i Kultury Polskiej jest instytucją katolicką, powołaną do życia w 2016 roku przez Stowarzyszenie  Pro Cultura Christiana e.V. działające przy Polskiej Misji Katolickiej w Landshut. Zajęcia odbywają się w budynkach parafii św. Piotra i Pawła w Landshut. Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 5 do 16 lat. Nauka jest prowadzona w soboty i odbywa się w trzech grupach.

Celem szkoły jest zapewnienie nauki języka polskiego dla dzieci z rodzin polskojęzycznych i mieszanych mieszkających na terenie miasta Landshut jak i w jego okolicach (Freising, Moosburg).

W ramach nauki języka polskiego szczególną uwagą objęte są następujące obszary:

·        Nauka pisania i czytania

·        Nauka gramatyki języka polskiego

·        Zapoznanie dzieci z kanonem literatury polskiej

·        Nauka elementów historii i geografii Polski

·        Krzewienie postaw patriotycznych


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2125

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---