Data aktualizacji: 2021-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" w Berlinie
- w języku lokalnym *Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" w Berlinie
Miejscowość *Berlin
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lichtenrader Str. 42

 

 

Kod pocztowy*

12049

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 30 62708745Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): oswiataberlin@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Sowiński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Towarzystwo Szkolne PTS „Oświata”

Rok powstania szkoły.*
1988
Krótki opis szkoły *


Polskie Towarzystwo Szkolne PTS „Oświata” zostało założone w 1895 roku. W 1939 zostało zdelegalizowane przez władze hitlerowskie. Wznowienie działalności nastąpiło w 1988 roku.

Zadaniem statutowym „Oświaty” jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży berlińskiej.
Stowarzyszenie „Oświata” poprzez nauczanie języka polskiego i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez oświatowo-kulturalnych, pielęgnuje pośród Polonii berlińskiej polską kulturę, język i tradycje. Pomaga to polskim berlińczykom zachować związek z krajem macierzystym i daje możliwość ich dzieciom poznania i utożsamiania się z krajem przodków.


Obecnie w 9 filiach naszej szkoły w Berlinie i 2 filiach w Poczdamie uczy się około 300 dzieci. Pod opieką wysoko wykwalifikowanej 25 osobowej kadry z wyższym wykształceniem pedagogicznym, młode pokolenie uczy się języka polskiego, podstaw geografii i historii Polski.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W większości emigracja zarobkowa, łączenie rodzin,

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21278

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

czerwiec-lipiec/sierpień, wrzesień-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej Polskiego Towarzystwa Szkolnego PTS „Oświata”

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---