Data aktualizacji: 2021-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia szkoła przy Stowarzyszeniu Polaków Białocerkiewszczyzny
- w języku lokalnym *Polska Sobotnia szkoła przy Stowarzyszeniu Polaków Białocerkiewszczyzny
Miejscowość *Biała Cerkiew
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Bul.Oleksandrijski 17

 

 

Kod pocztowy*

09117

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kijow
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 380973551351, 48884310122Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): stowpolbc@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Piotr Polański

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Piotr Polański Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny

Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *

Celem działalności szkoły jest wspieranie kulturowe i językowe członków stowarzyszenia oraz integracja lokalnego środowiska polonijnego.

Do zadań szkoły należy nauczanie języka, geografii i historii Polski i popularyzacja ogólnie pojętego dziedzictwa kulturowego.

Szkoła ma do dyspozycji 1 wynajmowaną salę lekcyjną w centrum miasta. Także współpracujemy ze Szkołą nr 1 w Białej Cerkwi z pogłębionym nauczaniem języków słowiańskich (działająca w lokalnym systemie oświaty), w której dzieci mają możliwość uczenia się języka polskiego. Z kolei w miejscowym Domu Kultury „Rosawa” wynajmujemy salę, w której odbywa próby nasz chór „Aleksandria”.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W mieście funkcjonują 2 organizacje polonijne: Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny oraz Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego, które zrzeszają łącznie ok. 300 Polaków i osób polskiego pochodzenia. Zdecydowana większość to osoby w wieku średnim.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1980
              - 2019/2070
              - 2020/2180

Wiek uczniów *

10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od września do końca maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele pracują w szkole na zasadach wolontariatu lub kierowani są przez ORPEG.
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---