Data aktualizacji: 2021-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Konstantego Gaszyńskiego przy Stowarzyszeniu Polonica
- w języku lokalnym *Ecole Polonaise Constantin Gaszynski Association Polonica
Miejscowość *Aix en Provence
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*Maison des Associations Le Ligourés Place Romée de Villeneuve

 

 

Kod pocztowy*

13090

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lyon
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +33 442 50 62 26Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polonica@aixpolonica.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Albouy

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Garnczarek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Francusko - Polskie POLONICA w Aix en Provence.

Stowarzyszenie powstało w maju 1999 roku. Ma ono na celu promocję kultury polskiej w Prowansji, promocję i zachowanie języka polskiego a także umożliwienie Polakom mieszkającym w naszym regionie spotkania się i odnalezienia swoich korzeni


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Uzupełniający program nauczania proponowany przez Szkołę Polską opiera się na programach zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowo wprowadza się aktywizujące metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zajęć artystycznych obejmujących śpiew, taniec, recytację, czy zajęcia plastyczne.
Ponadto rada pedagogiczna przygotowala projekt pedagogiczny szkoly zwiazany ze specyfiką środowiska polonijnego w Aix.

Szkoła wynajmuje lokale na zajęcia - sale w Domu Kultury La Grande Bastide i sale parafii St André.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polskie środowisko w Aix en Provence jest zróżnicowane lecz przede wszystkim jest to środowisko pochodzące z niedawnej emigracji. Jest dużo małżeństw mieszanych a także osób przebywających czasowo na kontraktach. Aix en Provence jest miastem o ok 160000 mieszkańców. Polonica zrzesza również osoby z okolic a także z pobliskiej Marsylii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1975
              - 2019/2065
              - 2020/2165

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 15 września do 30 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa na zakończenie roku szkolnego


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wszyscy nauczyciele są wowlontariuszami. Stowarzyszenie Polonica jednakże zwraca koszty dojazdu i inne.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--