Data aktualizacji: 2021-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio-niedzielna przy Polskiej Społecznej Organizacji im. Adama Mickiewicza w Nowogrodzie Wołyńskim
- w języku lokalnym *Szkoła sobotnio-niedzielna przy Polskiej Społecznej Organizacji im. Adama Mickiewicza
Miejscowość *Nowogród Wołyński
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Czeluskinciw 1

 

 

Kod pocztowy*

11700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380638811952Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): vk.nvrda@meta.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

viber: +380638811952

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Wolska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Wolska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Społeczna Organizacja im. Adama Mickiewicza zarejestrowana

29.11.1996 r. N 1 307 102 0000 000755  kod 38341604


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywaja sie w grupach, podzielonych wiekowo oraz poziomem. Szkółka corocznie przyjmuje do 225 uczniów.  W 2020-2021 r. n. dużą dzieci chorują albo się boją przychodzić z powodu epidemii CoVid -19. 

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Miasto Nowogród  Wołyński znajduje się w obwodzie żytomierskim. Mieszka w nim około 50-ciu tysięcy ludności. Około 20%  z nich to Polacy. Są dwa kościoły katolickie: parafia pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego” i pw. „Chrystusa Króla Wszechświata”. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19225
              - 2019/20225
              - 2020/21205
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 1-10 września i kończą się po 30 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie uzyskanego poziomu językowago.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nie zatrudniamy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---