Data aktualizacji: 2022-02-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia szkoła i przedszkole polonijne przy Stowarzyszeniu APS KLARIS w Udine
- w języku lokalnym *SCUOLA E ASILO POLACCO PRESSO L’ASSOCIAZIONE APS KLARIS DI UDINE
Miejscowość *Udine
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*via Comelico 17/1

 

 

Kod pocztowy*

33100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

MEDIOLAN
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +393287479376Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): presidente.klaris@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Magdalena Stromidlo

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

ANNA MAGDALENA PIERWOCHA Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ASSOCIAZIONE APS KLARIS / STOWARZYSZENIE APS KLARIS

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *
.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2019
              - 2020/2115
              - 2021/2217

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynaja się w drugiej połowie września oraz kończa w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
certificato di frequenze

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Stowarzyszenie APS KLARIS / Umowa zlecenie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---